dimecres, 12 de gener de 2011

El joc del llop

El Joc del Llop apropa el coneixement d'aquest animal als més joves, entre els 7 i 12 anys. Un recorregut per les pantalles ens permet conèixer la biologia, el comportament i la interacció amb els humans, la qual cosa contribueix a desmitificar la imatge negativa que es té sobre aquesta espècie. Pel que fa a la seva presentació, l'acurada escenificació permet el seu aprofitament didàctic.