dimarts, 28 de setembre de 2010

Igualtat d’oportunitats educatives.

"No hi ha dubte que la millor política per a la igualtat educativa en el nostre sistema educatiu passa per desplegar mesures encaminades a millorar-ne la qualitat  i per assegurar la “igualtat de qualitat” en el procés d’ensenyament-aprenentatge. Bona part dels mecanismes que generen desigualtats en el nostre sistema educatiu es deriven d’un conjunt de factors que condicionen que la qualitat de les nostres escoles sigui excessivament desigual."


"En primer lloc, considerem imprescindible repensar la zonifi cació escolar i elaborar una normativa de matriculació consensuada que garanteixin una composició heterogènia dels centres educatius. En segon lloc, cal crear dispositius de suport directe als centres en l’entorn comunitari,per tal d’afavorir el suport a la tasca que s’hi desenvolupa: famílies, equipaments culturals, reforços escolars, etc. Una tercera mesura aniria en la línia d’impulsar una autonomia de centres que permeti crear estructures pròpies, i la quarta es concretaria a possibilitar estructures d’organització del professorat fl exibles i que permetin desenvolupar fórmules de treball docent diverses en funció de les necessitats de l’alumnat del centre educatiu."

"Però no hem de referir-nos només al currículum i al centre educatiu. Bona part dels processos de millora de la qualitat per una igualtat d’oportunitats passen per la dimensió comunitària de l’educació. És en el territori on sovint trobem moltes de les oportunitats de millora de l’alumnat en condicions de desigualtat. Amb tot, també és cert que no n’hi ha prou amb la bona voluntat dels agents socials, i que acostuma a ser habitual trobar disfuncions en aquest terreny per manca de formació i, sobretot, de planificació acurada. Per aquest motiu, assenyalem la introducció de la planificació estratègica en el disseny de la política educativa del territori com a eix principal de millora en la relació entre escola i entorn. Això signifi ca establir un treball més sistemàtic i coordinat entre els diferents nivells de responsabilitat del sistema, i dur a terme un procés lògic d’actuació que contempli tres fases: una primera fase de diagnòstic de la desigualtat social en el territori —mapa de desigualtats—, una segona fase centrada en la creació d’estructures territorials que hi donin resposta —Institucions Educatives Territorials (IET) i Fòrums Educatius Locals (FEL), xarxes de centres, serveis desuport, ofi cines administratives—, i una tercera fase dedicada a l’elaboració de plans i programes educatius territorials, que facin especial èmfasi en les variables classe, ètnia, gènere i discapacitat."

"...la millora de la qualitat no depèn exclusivament d’incentivar econòmicament la inversió i la productivitat en els processos de millora qualitativa, sinó que aquesta iniciativa hauria d’anar acompanyada d’un sistema de control que garanteixi l’efectivitat de la inversió, i el sistema també hauria d’invertir esforços en la millora de la gestió publica d’aquests ajuts."

Xavier Bonal, Miquel Àngel Essomba i Ferran Ferrer (coordinadors). Política educativa i igualtat d’oportunitats.Prioritats i propostes. Editorial Mediterrània,2004

divendres, 10 de setembre de 2010

Pinta l'home del Pericot

 

L'home del Pericot torna a l'escola !

Hola nens, Hola nenes!
Aquest estiu el cavernícola (més conegut com l'home del Pericot) ha estat  molt atrafegat, anant a la platja , llegint els llibres d'estiu que vaig portar de la biblioteca i  fent els números i lletres del quadern que ens va recomanar la senyoreta...i  fent amics !

Aquest estiu també vaig passejar molt per Girona,  vaig anar a la Devesa i al Barri Vell, també vaig anar a platges que mai havia estat, vaig fer un curs de windsurf, vaig visitar molts llocs bonics a la muntanya, vaig conèixer a molta gent,...I vaig pensar que havíem de fer entre tots una gran recerca sobre Girona, la seva costa, les seves gents, els seus parcs, rius i muntanyes. Així, convertits en periodistes i fotògrafs, podrem demanar-li ajuda a les nostres famílies,i estrenar  en el  bloc un quadern de recerca que estic preparant per a vosaltres...es clar, compto amb la vostra col·laboració per que hem feu arribar tota la informació que us sigui possible.

Que us sembla?Envieu-me els vostres textos, dibuixos i fotografies sobre Girona

dijous, 9 de setembre de 2010

Matilda

Engrescador inici de la pel·licula Matilda,  basada en la novel·la de Roald Dahl. Matilda va a la biblioteca i enceta el seu interés pels llibres, promesa de passió per la lectura.

dimecres, 1 de setembre de 2010

Lectoescriptura: recull de recursos multimèdia

Aprendizaje de lectoescritura:
programa adreçat a l'aprenentatge i reforç del procés lectoescritor en alumnes d'últim curs d'infantil i primer de primària. Els seus nombrosos jocs i exercicis interactius tenen un elevat component visual i s'organitzen en quatre nivells de dificultat. Està indicat també per als alumnes amb necessitats educatives especials

Ayuda a la lectoescritura :
editada per la Junta d'Andalusia, aquesta aplicació compta amb cinc seccions per millorar el coneixement de la lectoescritura entorn de l'ortografia, vocabulari, comprensió lectora i elaboració de textos.


Cuadernos de lectoescritura:
recull d'una àmplia col·lecció de fitxes per a educació infantil, amb exercicis bàsics de grafomotricitat, pel·lícules de seqüenciacions de la direcció correcta de l'escriptura, cartilla per a l'aprenentatge de les vocals i quaderns dedicats a la lectoescritura. Inclou en cada apartat una  guia didàctica per a la seva aplicació.

Cueva de tragapalabras:
una aplicació multimèdia dissenyada per recolzar el procés de lectoescritura en alumnes que s'han iniciat en la lectura, els qui es familiaritzen amb l'escriptura i uns altres la llengua materna de la qual no és el castellà. Es compon d'una guia didàctica i una altra per aprendre a utilitzar cadascun dels jocs


Entrena’t per llegir (edu365cat): Nouvigunts

Edu365.cat – Primària (edu365cat):  Acollida

100 paraules per escriure(zonaClic) :
materials i activitats pensades perquè els nens i nenes tot mirant un dibuix i escoltant el seu nom el sàpiguen escriure
Lectoescritura Adaptada (LEA):
aquest material, premiat pel Ministeri d'Educació, consisteix en un conjunt de 23 aplicacions multimèdia per facilitar l'aprenentatge de les competències lectores i escriptores bàsiques, des de la fase inicial fins a la de fiançament. Es pot treballar des de la Web o descarregar l'aplicació a l'ordinador.

Lectoescritura y constructivismo:
des de la proposta constructivista es proposen activitats de lectoescriptura a partir de textos funcionals i significatius

Les fruites i les hortalisses (zonaClic) : programa JClic de primària per aprendre els noms de les hortalisses i fruites

Zoo de letras:
el projecte, desenvolupat per mestres d'infantil, té com a objectiu que els nens aprenguin a llegir i a escriure de forma amena, els familiaritza a través dels personatges del zoo amb les lletres i es treballa la lectoescritura en funció de la maduresa pròpia de cadascun. El recurs inclou cançons i contes que fan que l'aprenentatge sigui molt divertit.

26 coses de la classe ( jclic primària)