dimecres, 17 de març de 2010

Manifest per l'alfabetització

El Manifest per l'alfabetització (Manifesto for literacy ) és un  text elaborat per especialistes del Regne Unit  que reclama la implicació de les autoritats i de les diverses administracions en la situació de la lectura a l'era digital. 
Enquadrat dins de les iniciatives i programes del National Literacy Trust  (un cluster d'institucions públiques i personals, gremials i de voluntariat, que desenvolupen programes trempats com ara  Llegir per viure),  aquest manifest proposa línies de reflexió del tot adients a la nostra societat, una crida d'atenció sobre alguns aspectes amb els  quals s'identifica Tot llegint...en familia.
  1. Per al desenvolupament de les competències de comunicació lingüística dels nens i nenes és indispensable disposar d'un ambient familiar obert al diàleg.
  2. L'alfabetització i l'interès per la lectura comença en l'entorn familiar.
  3. L'alfabetització entesa com a lectura i escriptura és la clau que ens permet integrar-nos en l'era digital.
  4. L'alfabetització és una competència indispensable per al desenvolupament personal i per a el del conjunt de la societat.