dilluns, 22 de març de 2010

Els rostres de l'Univers (Arcimboldo per al dia després de l'entrada de la primavera i del dia mundial de la poesia)

El pintor milanès Giuseppe Arcimboldo - probablement el pintor més conegut de la Praga d'Or, a la cort de Rudolf II d'Habsburg-   li va posar rostre a  les estacions mitjançant els productes i elements  arquetipics de cadascuna d'elles, una vella pràctica ja realitzada a la cultura grecollatina.

La primavera està format per flors, l'estiu té rostre de fruits i cos de blat, mentre que la tardor és un curiós herbari de fulles caigudes, raïm, bolets, i fruits de collita. Així, cada rostre i cada figura formen en perspectiva una figura més gran que les inclou.
L'hivern completa la sèrie de les estacions, un retrat complex en el qual s'entreteixen elements secs i freds, com l'escorça que forma la cara, amb uns altres més càlids i vius, com les fulles de la caballera i les dues fruites que pengen del coll. Podeu veure les quatre estacions al Louvre.

Com bon renacentista va entendre que  'algo que és' es diu en molts sentits, l'univers en  una albergínina, en un gest i en una expressió. Va fer de la física dels quatre elements ( terra, aire, foc i aigua ) una veritable poètica de la personalitat.      
                            
Si per a Aristòtil, cadascun d'aquests elements té un lloc adequat, determinat pel seu pes relatiu o «gravetat específica». La fèrtil i manierista imaginació d'Arcimboldo sembla aplicar aquest hilemorfisme aristotèlic i una concepció músico-matemàtica de la naturalesa al seu concepte d'home, que és entès com un compost únic format per un ànima com a forma d'un cos, sent la seva particularitat de l'ànima humana la seva raó...aquests rostres d'humanitat que rebroten de la natura amb línies imperceptibles, irreals i múltiples,  amb el moviment dels animals, amb els colors de les plantes, amb els trets de la generació i la corrupció, amb les seves virtuds i el seus vicis, amb les seves proporcions i els seus números, amb la seva ànima...


 Experiències:
 A la manera d'Arcimboldo CEIP Catalunya (Sant Cugat del Vallès)

Recursos:

Arcimboldo.Ediciones SM, 2008 ISBN: 9788467522907 
Arcimboldo en Panopticon Virtual Art Gallery

Museum Sindicate
Les estacions d'Arcimboldo al Louvre:

Giuseppe Arcimboldo (The Beatles:Norwegian Wood)